Ballina e aplikacionit

Pajisja me patentë shoferi të Republikës së Kosovës për herë të parë dhe shtim të kategorive pas dhënies së provimit behet sipas U.A. NR. 02/2017


Kërkesa për pajisje me patentë shoferi për herë të parë ose shtim të kategorive pas dhënies së provimit bëhet personalisht nga aplikuesi në Qendra për Pajisje me Dokumente.


Dokumentet e nevojshme janë:
- Kopja e certifikatës së dhënies së provimit
- Kopja e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës me afat të vlefshmërisë, ndërsa për shtetasit e huaj kopjen e lejës së qëndrimit
- Kopja e patentë shoferit për shtimin e kategorive, apo në rast të humbjes - raportin policor

2018 © Patenteshoferet. V. 2.1.0.0